Vyzýváme politické představitele k pokračování pomoci lidem z Afghánistánu

Po nečekaně rychlém převzetí mocí Tálibánem v Afghánistánu evakuovala česká armáda 170 afghánských občanů, kteří pracovali pro Českou republikou nebo na ní mají vazby. Členské organizace Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty oceňují rychlé kroky vlády, které umožnily dopravit do bezpečí české a aghánské občany, zároveň vyzývají k pokračování pomoci těm, kteří jsou z různých důvodů stále v ohrožení života.

Na začátku září odeslalo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty výzvu české vládě, ministrům, zákonodárcům a dalším politickým představitelům k pokračování pomoci afghánským občanům, kteří jsou kvůli svým bývalým či současným aktivitám perzekuování Tálibánem.

Konsorcium, které sdružuje 15 významných organizací působících v oblasti integrace cizinců a uprchlíků, ve výzvě apeluje na přijetí dalších humanitárních kroků, které by ochránily nejvíce ohrožené jedince. Mezi ně patří především vytvoření bezpečných a legálních cest pro Afghánce, kteří mají vazby na Českou republiku nebo zde pobývají, dále zastavení vyhošťování a detencí, zrychlené udělování a prodlužování mezinárodní ochrany, a poskytnutí humanitární pomoci na místě. Členské organizace Konsorcia také nabízejí svou pomoc při integraci evakuovaných občanů Afghánistánu, a to skrze poskytnutí veškerých svých služeb.

Celý text výzvy si můžete přečíst na tomto odkazu.

Nejnovější aktuality

Data v migraci: Počty uprchlíků z Ukrajiny

Od začátku invaze ruské armády na Ukrajinu uprchlo před válečným konfliktem již přes 14 milionů lidí, z toho přes 6 miliónů překročilo hranici do dalších zemí. Jak si v tomto ohledu stojí Česká republika, kdo tvoří většinu z uprchlíků z Ukrajiny a kde jsou nejvíce koncentrováni, odpovídá náš datový factsheet.

Počty Ukrajinců v ČR i ve světě

Vydáváme stručný factsheet věnující se datům o Ukrajincích žijících v ČR a ve světě.

Mezinárodní migrace v nekompletních datech

Na konci roku 2021 vydala Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zprávu shrnující hlavní současné trendy v mezinárodní migraci, včetně dopadů globální pandemie Covid-19.

Mezinárodní právo je jasné, Polsko má uprchlíkům pomoct, říká Magda Faltová

Ředitelka Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) v rozhovoru pro server A2larm shrnuje situaci na polsko-běloruské hranici.

Vyzýváme Polsko, aby prokázalo solidaritu s lidmi na polsko-běloruské hranici

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) a Liga za ľudská práva v otevřeném dopisu žádají Polsko, aby předešlo dalším tragédiím a poskytlo pomoc, ochranu a přístup k azylovému řízení lidem, kteří na hranici uvízli.

Novela zákona o pobytu cizinců splnila jen zlomek očekávání

Novorozenci budou mít nově přístup do veřejného zdravotního pojištění, zhorší se ovšem postavení osob bez státní příslušnosti a některých rodinných příslušníků občanů ČR a EU. Nadále se zhoršují podmínky pro cizince s komerčním zdravotním pojištěním.

Trendy v zahraniční zaměstnanosti a (ne)rovný přístup na trh práce v České republice

Počet migrantů včetně zahraničních pracovníků v České republice v posledním desetiletí rostl a ani dopady pandemické situace v roce 2020 tento trend příliš nezvrátily. Vlivem dělení migrantů na občany EU/EHP a Švýcarska a občany třetích zemí jsou mezi těmito dvěma skupinami patrné významné rozdíly z hlediska jejich migračních a integračních strategií.

Systémové potíže statistických dat o migraci

Otázka sběru, dostupnosti a využití dat o migraci, migrantech a různých aspektech jejich života v České republice je velmi komplexním tématem. Statistické údaje jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů, díky nimž jsme alespoň do nějaké míry popsat a uchopit, jakou podobu migrace a integrace migrantů v České republice má.

V konfliktu lidé přestanou řešit, jestli mají nebo nemají vízum, prostě se vydají na cestu

Ředitelka Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) se v rozhovoru pro server iDnes vyjadřuje k situaci ukrajinských občanů pobývajících aktuálně na území České republiky a k přijímání uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny.