Nevládní organizace poskytly pomoc a podporu během zvládání příchodu uprchlíků z Ukrajiny více než milionu osob

Nevládní organizace pracující s migranty se již od samého začátku války na Ukrajině významně zapojily do pomoci ukrajinským uprchlíkům. I po čtvrt roce je jejich stále pokračují v poskytování pomoci a v některých oblastech za vypětí sil nadále suplují roli státu. Zároveň stát nevyužívá v dostatečné míře jejich expertízy a know-how v rámci práce s nově příchozími a nastavování nových politik. Proto se organizace Migračního konsorcia rozhodly odhadnout přibližný rozsah této pomoci a dát najevo, že jejich expertiza a role při práci s nově příchozími by měla být zohledněna při tvorbě politik.

Organizace Migračního konsorcia se poskytly odhad poskytunuté pomoci od 1. března 2022 do 31. 5. 2022 hned v několika oblastech.

Významným údajem byl počet podpořených osob přes infolinky jednotlivých organizací či asistencemi v terénu – ať již např. na Hlavním nádraží v Praze či na Krajských asistečních centrech pomoci Ukrajině (KACPU). Tato forma podpory byla poskytnuta více než 984 000 lidí. Přičemž celkový počet osob, kterým byly poskytnuty informace, asistence či individuální poradenství by dle odhadů přesahuje 1 050 000. Do tohoto čísla se započítávají i tranzity či informace k aktuální situaci poskytované občanům ČR. Největší podíl má v tomto ohledu Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), která během působení pomohla více než 900 000 osobám.

Mezi další kategorie, ve kterých se organizace pokusily vyčíslit svou pomoc, patří zajištění bydlení. V tomto směru organizace poskytly ubytování ve vlastních kapacitách a zprostředkovaly ubytování jinde pro více než 40 000 uprchlíků. Významný počet ubytovaných osob zaznamenal zejména web Pomáhej ukrajině, zřízený Migračním konsorciem. Zároveň také nevládní organizace asistovaly a poskytovaly služby v mnoha dalších ubytovacích zařízeních.

Do pomoci uprchlíkům se zapojilo přes organizace Konsorcia přes 3 500 dobrovolníků. Do tohoto čísla se nezapočítávají dobrovolníci působící na Hlavním nádraží v Praze či na Florenci, ani dobrovolníci Dignity Restoring hope, kteří poskytli při práci s uprchlíky pomoc v rozsahu přibližně 22 500 hodin.

Kompletní odhad rozsahu pomoci najdete ZDE. Jedná se o kompilát dat za jednotlivé organizace a najdete v něm mimo jiné informace také k poskytnuté humanitární pomoci, počtům hodin dobrovolnické práce a počtům podpořených osob za jednotlivé organizace. Celkem odhad poskytly následující organizace: OPU, Sdružení pro integraci a migraci, Charita ČR, InBáze, Dignitry Restoring hope, ADRA, Most Pro, META, AMIGA, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, Multikulturní centrum Praha.

Nutno podotknout, že odhadnuté údaje jsou orientační. Hektická a vypjatá situace, zejména v průběhu prvních týdnů po vypuknutí války, velmi znesnadňovala sběr dat. Výčet rozsahu pomoci je proto spíše orientační. Nicméně také v něm nejsou zahrnuty všechny kategorie pomoci, které organizace uprchlíkům poskytovali. Celkový rozsah pomoci tedy ve skutečnosti může být spíš vyšší. Je také zcela zásadní si uvědomit, že během uplynulých měsíců musely organizace také poskytovanou pomoc skloubit se svými dalšími aktivitami.

Více o našich pozicích k vládní strategii zvládání migrační vlny najdete ZDE. Tiskovou zprávu, ve které se vyjadřujeme k nedostatečné komunikaci a využívání know-how nevládních organizací pracujících s migranty najdete ZDE.

Nejnovější aktuality

Úspěchy a limity zvládání příchodu uprchlíků z Ukrajiny

Martin Rozumek (OPU) hodnotí ve svém stručném komentáři pro Deník Referendum výsledky šetření MPSV o situaci ukrajinských uprchlíků a rozebírá limity vládního přístupu k nastavení integračních politik.

Vietnamští dělníci necháni napospas zprostředkovatelům

Martina Křížková v sérii článků na Deníku Referendum popisuje vykořisťování vietnamských pracovníků ve firmě Vodňanská drůběž, spadající do koncernu Agrofert.

Nevládní organizace poskytly pomoc a podporu během zvládání příchodu uprchlíků z Ukrajiny více než milionu osob

Nevládní organizace pracující s migranty se již od samého začátku války na Ukrajině významně zapojily do pomoci ukrajinským uprchlíkům. I po čtvrt roce je jejich stále pokračují v poskytování pomoci a v některých oblastech za vypětí sil nadále suplují roli státu. Zároveň stát nevyužívá v dostatečné míře jejich expertízy a know-how v rámci práce s nově příchozími a nastavování nových politik. Proto se organizace Migračního konsorcia rozhodly odhadnout přibližný rozsah této pomoci a dát najevo, že jejich expertiza a role při práci s nově příchozími by měla být zohledněna při tvorbě politik.

Máme informace z terénu i know-how, ale není, jak je předat, říkají nevládní organizace řešící migraci

Vláda v dubnu schválila své priority, nyní se projednává lex Ukrajina II, ale koordinace mezi obcemi, kraji a vládou vázne stejně jako spolupráce s nevládními organizacemi zabývajícími se migrací. Po čtvrt roce trvající migrační vlny nevládní organizace přicházejí v tiskové zprávě s nepříznivým hodnocením koordinace i komunikace kolem integrace ukrajinských uprchlíků.

Data v migraci: Počty uprchlíků z Ukrajiny

Od začátku invaze ruské armády na Ukrajinu uprchlo před válečným konfliktem již přes 14 milionů lidí, z toho přes 6 miliónů překročilo hranici do dalších zemí. Jak si v tomto ohledu stojí Česká republika, kdo tvoří většinu z uprchlíků z Ukrajiny a kde jsou nejvíce koncentrováni, odpovídá náš datový factsheet.

Počty Ukrajinců v ČR i ve světě

Vydáváme stručný factsheet věnující se datům o Ukrajincích žijících v ČR a ve světě.

Mezinárodní migrace v nekompletních datech

Na konci roku 2021 vydala Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zprávu shrnující hlavní současné trendy v mezinárodní migraci, včetně dopadů globální pandemie Covid-19.

Mezinárodní právo je jasné, Polsko má uprchlíkům pomoct, říká Magda Faltová

Ředitelka Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) v rozhovoru pro server A2larm shrnuje situaci na polsko-běloruské hranici.

Vyzýváme Polsko, aby prokázalo solidaritu s lidmi na polsko-běloruské hranici

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) a Liga za ľudská práva v otevřeném dopisu žádají Polsko, aby předešlo dalším tragédiím a poskytlo pomoc, ochranu a přístup k azylovému řízení lidem, kteří na hranici uvízli.

Novela zákona o pobytu cizinců splnila jen zlomek očekávání

Novorozenci budou mít nově přístup do veřejného zdravotního pojištění, zhorší se ovšem postavení osob bez státní příslušnosti a některých rodinných příslušníků občanů ČR a EU. Nadále se zhoršují podmínky pro cizince s komerčním zdravotním pojištěním.

Trendy v zahraniční zaměstnanosti a (ne)rovný přístup na trh práce v České republice

Počet migrantů včetně zahraničních pracovníků v České republice v posledním desetiletí rostl a ani dopady pandemické situace v roce 2020 tento trend příliš nezvrátily. Vlivem dělení migrantů na občany EU/EHP a Švýcarska a občany třetích zemí jsou mezi těmito dvěma skupinami patrné významné rozdíly z hlediska jejich migračních a integračních strategií.

Systémové potíže statistických dat o migraci

Otázka sběru, dostupnosti a využití dat o migraci, migrantech a různých aspektech jejich života v České republice je velmi komplexním tématem. Statistické údaje jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů, díky nimž jsme alespoň do nějaké míry popsat a uchopit, jakou podobu migrace a integrace migrantů v České republice má.

Zástupci občanské společnosti vyzývají ombudsmana Krečka k rezignaci

Sdružení pro integraci a migraci se zapojilo do výzvy k rezignaci současného ombudsmana Stanislava Křečka. Ten svými výroky a činy opakovaně dokazuje, že není schopen zajistit rovnost občanů před zákonem, a že o to ani aktivně neusiluje. Není tudíž spravedlivým ochráncem práv.