Fotka od Dušan Cvetanović z Pixabay

Evropa po volbách: očekávání ve vztahu k tématu migrace

Evropské volby v roce 2024 představují zásadní okamžik pro budoucnost migrační politiky. Situace na evropských hranicích je nadále kritická a výsledek těchto voleb by mohl mít hluboký dopad na životy milionů lidí.

Aktualizováno 21 června, 2024

V evropských volbách opět rezonovalo téma migrace. V ČR bylo jen málo kandidujících stran a uskupení, které by se k tématu migrace před volbami nevyjádřily. Přestože Česká republika řeší aktuálně i jiné a zásadní problémy, ukazuje se, že vzbuzování strachu z migrace je i nadále relativně jednoduchý způsob, jak získat volební hlasy.

Neexistují zatím moc dat o tom, do jaké míry téma migrace výsledky voleb ovlivnilo. Dle výzkumu agentury Median velká většina voličů deklaruje zájem, aby se europoslanci a europoslankyně tématu označenému šetřením jako “Migrační pakt, přistěhovalectví a ochrana hranic” v následujícím období věnovali. S tím, že by se Evropský parlament měl zaměřit na toto téma, rozhodně souhlasí nebo spíše souhlasí 84 % dotázaných. Co tedy bude dál? Jaký dopad budou mít výsledky voleb na evropskou migrační politiku?

Sekuritizace Evropy a ztráta solidarity

Lze předpokládat, že volební vítězství Evropské lidové strany (EPP) a nárůst krajně pravicových sil v Evropském parlamentu by mohly vést k nárůstu násilí na hranicích a deportacím migrantů. EPP např. dle PICUM plánuje navýšit rozpočet a ztrojnásobit počet zaměstnanců Frontexu. Toto je navzdory absenci významných institucionálních změn od doby, kdy byla tato agentura obviněna ze závažných porušování práv evropským protikorupčním orgánem OLAF a shledána spoluvinnou z porušování lidských práv ve Středomoří mezinárodní nevládní organizací Human Rights Watch. EPP se také chce zasadit o uzavření dohod s bezpečnými třetími zeměmi, po vzoru dohody Spojeného království a Rwandy a to bez ohledu na to, jak moc je toto rozhodnutí kritizované mezinárodní komunitou a lidskoprávními organizacemi. V České republice jsou součástí EPP strany TOP 09 a KDU a STAN. 

Uskupení z části politického spektra nejvíce vpravo deklarují nespokojenost s aktuální podobou tzv. migračního paktu, který v zásadě kritizují jako málo přísný. Ohrazují se také např. proti mechanismu povinné solidarity se státy více zatíženými migrací. Podle PICUM by posílení těchto politických sil mohlo dále ohrozit práva uprchlíků a dalších migrantů a posílit opatření zaměřené na jejich vypuzování za hranice Evropy. Zároveň jejich zahraniční politika, taktéž zaměřená na sekuritizaci hranic a externalizaci jejich ochrany a azylového řízení do třetích zemí, dle PICUM podkopává hodnoty, bezpečnost, ale i směřování zahraniční politiky EU:

“Tento model, kdy se do třetích zemí, včetně autoritářských režimů, lijí miliony, aby udržely lidi mimo Evropu, se opakovaně ukázal jako zraňující a smrtící.”

Po volbách přišla reakce i od dalších občanských a lidskoprávních skupin, které se postavily za ochranu práv migrantů. EU Advocacy Officer Hussein Baoumi z Amnesty International očekává pokusy přijmout opatření, která by vedla k porušování práv migrantů a uprchlíků v Evropě například prostřednictvím zadržování, deportací, odmítáním práva na přístup k bydlení a zdravotní péči a odpíráním práva žádat o azyl dle mezinárodního práva.

Organizace jako PICUM a Amnesty International upozorňují na nutnost ochrany zranitelných skupin a na to, že se evropská politika v tomto směru musí zaměřit na konkrétní opatření, jak tuto ochranu zajišťovat.

Dopad na ženy a migrantky

Nové politické zastoupení Evropy může také významně ovlivnit situaci žen. Evropská ženská lobby (EWL) připomíná poslancům EP povinnost EU zajistit genderovou rovnost a vyzývá k jednotě při ochraně a prosazování práv žen. Prezidentka EWL Iliana Balabanova zdůrazňuje potřebu bdělosti a proaktivních opatření od všech zainteresovaných stran EU. EWL také volá po rovnoměrném zastoupení žen na vrcholných pozicích EU, jmenování komisaře/ky pro rovnost a zřízení konfigurační rady EU pro práva žen a genderovou rovnost.

Také Evropská síť migrantek (ENoMW) upozorňuje na znepokojivý dopad nedávných evropských voleb. Podle ní může nárůst krajně pravicových stran v EU negativně ovlivnit ženská práva. Tyto strany prosazují tradiční rodinné role, což ženám připisuje povinnost starat se o rodinu a omezuje jejich osobní ambice. Očekává také zpřísnění migračních politik a snížení podpory pro žadatele o azyl, což negativně ovlivní ženy-migrantky. Politika krajní pravice nejspíš povede k omezování veřejných služeb a zhoršování pracovních příležitostí pro ženy, čímž se prohloubí nerovnosti. Kromě toho podle ENoMW pravicový extremismus podrývá demokracii. Naproti tomu kritikou nešetří ani na adresu liberální levice, která podle ENoMW není schopna řešit systémové nerovnosti a ochranu žen před extrémními formami násilí, za které síť označuje prostituci nebo pornografii.

Mediální diskurz

Důležitým aspektem, který nelze přehlédnout, je vliv mediálního pokrytí a veřejného diskurzu na výsledky voleb. Média jako Reuters potvrdila, že ekonomika, migrace a válka byly hlavními tématy voleb. Vzhledem k tomu, že ve volbách úspěšné strany často patří k těm, které využívají strachu (ať již z migrace, rozšíření války či zákazu spalovacích motorů) k dosažení politického zisku, je nutné se mít na pozoru a dbát v souvislosti s těmito tématy zvýšené opatrnosti při konzumaci mediálního obsahu. Politická debata např. kolem migrace a práv menšin je totiž silně ovlivněna nejen skutečnými událostmi, ale také způsobem, jakým jsou tyto události prezentovány veřejnosti, či přímo dezinformacemi.

Co bude dál?

Zásadní je zde role občanské společnosti a aktivistických skupin, kteří nadále vytrvávají v boji za spravedlnost a lidská práva. Organizace, jako je PICUM, vyzývají k tomu, aby se lidé aktivně zapojovali do diskuzí a činili konkrétní kroky k ochraně práv migrantů a zranitelných skupin. Evropské volby 2024 mohou být totiž i katalyzátorem pro významné změny, pokud se občanská společnost dokáže sjednotit a efektivně mobilizovat k prosazování svých cílů. Iniciativa United Against Inhumanity situaci v interním newsletteru okomentovala výstižně: 

„Evropské volby namalovaly pochmurný obraz pro ty, kteří trpí krutostí evropských hranic. Je to však také příležitost pro nás se sjednotit a pokračovat v boji, přesvědčivým a originálním způsobem, za více lidskosti na hranicích.“ 

Zatímco se totiž Evropa vypořádává s výsledky voleb, jsou na hranicích Evropy migranti házení pobřežními hlídkami do moře a necháváni na pospas smrti utonutím.

Nejnovější aktuality

Ubytovny – místa naděje i zoufalství

Ubytovny se staly dočasným domovem pro mnoho ukrajinských uprchlíků, kteří se potýkají s problémy při hledání nájemního bydlení. Tento článek zkoumá současné podmínky života na ubytovnách a výzvy, kterým obyvatelé čelí, včetně vysokých nákladů a nedostatku volných míst.

Vzdělávání žáků s OMJ v Česku: Bilance školního roku 2023/2024

Jen před pár dny v Česku skončil školní rok 2023/2024.V SIMI jsme se rozhodli za ním ohlédnout, abychom se podívali na to, jak se českému vzdělávacímu systému daří integrovat žáky s odlišným mateřským jazykem. Nyní se tak budeme věnovat zhodnocení současné situace a výzvám do budoucnosti.

Fotka od Dušan Cvetanović z Pixabay

Evropa po volbách: očekávání ve vztahu k tématu migrace

Evropské volby v roce 2024 představují zásadní okamžik pro budoucnost migrační politiky. Situace na evropských hranicích je nadále kritická a výsledek těchto voleb by mohl mít hluboký dopad na životy milionů lidí.

Image by Mohamed Hassan from Pixabay

Jak se staví k tématu migrace jednotlivé frakce v Evropském parlamentu?

Téma migrace rezonuje evropskými volbami. Pokoušíme se přinést přehled toho, jak se toto téma propisuje do programů jednotlivých stran ČR a jak koresponduje s přístupem frakcí, do kterých jejich europoslanci a europoslankyně spadají, nebo by spadali v případě zvolení.

Jak bojovat s ekonomickým násilím?

Evropský institut pro genderovou rovnost (EIGE) se v jedné ze svých posledních zpráv zaměřil na problematiku ekonomického násilí. Prezentuje důležitá data a praktická doporučení pro ochranu žen, včetně migrantek a uprchlic, zakoušejících tuto mnohdy na první pohled neviditelnou formu násilí. Jak může EU a její členské státy podpořit potírání ekonomického násilí a jak lépe chránit oběti?

Istanbulská úmluva neprošla Senátem ČR. Co více udělat pro její přijetí?

Senát začátkem roku 2024 po zhruba sedmi hodinách jednání neschválil Istanbulskou úmluvu. Hledání cesty k lepší ochraně proti genderovému násilí ale pokračuje.

Integrace uprchlíků z Ukrajiny v ČR: Výzvy a pokroky pod drobnohledem

Přinášíme stručný přehled několika oblastí integrace ukrajinských uprchlíků v ČR na základě aktuálních dat.

Důležitá hlasování v Evropském parlamentu a jejich dopad na uprchlíky a další migranty

V dubnu 2024 prošlo Evropským parlamentem hned několik legislativních opatření, která se dotknou životů neregulérních migrantů a migrantek. Jako členové sítě PICUM přinášíme rozšířený překlad jejich shrnutí.

Lokální integrace v praxi: Městská část Praha 3

Samosprávy a jednotlivý aktéři na lokální úrovni hrají v realizaci integrace důležitou roli a jsou pro její úspěch nepostradatelní. Jsou s migranty v blízkém kontaktu, mají lepší přehled o jejich potřebách, konkrétní opatření pak mohou nastavovat flexibilněji a adresněji než stát, jemuž navíc mohou přinášet cenné podněty z „terénu“. Jak to funguje v praxi si můžeme ukázat na příkladu MČ Praha 3.

Evropský parlament schválil pakt o migraci a azylu

Ve středu 10. 4. 2024 schválil Evropský parlament tzv. pakt o migraci a azylu – kontroverzní balíček devíti opatření, které mají být reformou společné evropské migrační a azylové politiky.

Uprchlíci a migranti na českém trhu práce: Prekarizace, zneužívání a nutnost systémových změn

V posledních letech se Česká republika potýká s rostoucími výzvami v oblasti pracovní migrace, které zintenzivnila nedávná válka na Ukrajině. Články a analýzy na naší webové stránce naznačují, že uprchlíci a migranti čelí na českém trhu práce značným nerovnostem a porušování pracovních práv, zejména v agenturním zaměstnávání. Tento stav je dlouhodobě neudržitelný a je naléhavě potřeba zlepšit regulace a posílení ochrany práv migrantů.

Revize Strategie rovnosti žen a mužů 2021+ v kontextu tématu migrace

Během září 2023 Odbor rovnosti žen a mužů při Úřadu vlády České republiky spustil první aktualizaci Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2023. Součástí byla veřejná konzultace v podobě online formuláře a navazující kulaté stoly ke konkrétním kapitolám Strategie.

Dva roky integrace uprchlíků z Ukrajiny: účinná podpora a potřeba dlouhodobé perspektivy

Migrační konsorcium uspořádalo 20. února 2024 tiskovou konferenci, aby reflektovalo dva roky integrace ukrajinských uprchlíků z pohledu nevládních organizací.

Zastavme nelidskost na hranicích Evropy

Lidskoprávní organizace napříč Evropou volají v kampani Stop the Inhumanity at Europe’s Borders po zastavení nelidského zacházení s uprchlíky, žadateli o azyl a dalšími migranty na hranicích Evropy.

Sledujeme vývoj okolo evropského paktu o migraci a azylu

Zástupci Evropské komise, Evropské rady a Evropského parlamentu se v prosinci po dlouhém procesu většinově shodli na podobě tzv. migračního paktu. Ačkoliv jednání ještě nejsou zcela u konce a pakt musí projít ještě jedním kolem schvalování, došlo nejspíš k finální dohodě.

(ilustrativní obrázek byl vytvořen umělou inteligencí)

Kontroly na hranicích nic nevyřeší. Je třeba hledat legální cesty migrace.

V několika středoevropských zemích opět zavádějí dočasné hranicní kontroly kvůli nárůstu migrace na tzv. balkánské trase. Ředitelka SIMI Magda Faltová v rozhovoru pro Český Rozhlas upozorňuje, že tyto kontroly mohou být spíše politickým gestem než efektivním řešením. Místo toho by měla Evropa hledat legální cesty migrace a snaha by měla být zaměřena na větší ochranu a humanizaci migračního systému.

Čtyři z pěti ukrajinských dětí a mladistvých mají od září zajištěné vzdělávání. Přetrvávají ale problémy s integrací do českých kolektivů.

Červnové šetření PAQ Research přináší data k situaci ukrajinských uprchlíků s ohledem na vzdělávání dětí, jejich volnočasové aktivity a znalost češtiny.

Situace uprchlíků z Ukrajiny ve stínu Lex Ukrajina 5

Přinášíme stručný přehled mediálního pokrytí očekáváných dopadů novely Lex Ukrajina 5, zejména s ohledem na téma ubytování.

Válka na Ukrajině politickou debatu o migraci na evropské úrovni příliš neovlivní

Ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová a zástupce ředitele think-tanku EUROPEUM Christian Kvorning Lassen se v podcastu Evropa zblízka shodují na tom, že přijímání uprchlíků z Ukrajiny je politiky vnímáno jako výjimečná situace. Jeho dopad na debatu o evropské migrační a azylové politice dle expertů patrně nebude valný. Státy EU stále uplatňují dvojí metr k uprchlíkům a soustředí se převážně téma sekuritizace a na restriktivní opatření.

Děti cizinci s dlouhodobým pobytem budou mít vstup do veřejného zdravotního pojištění

Ve středu 19. 4. 2023 byla Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení schválena vládní novela zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Migrační konsorcium se zapojilo do připomínkového řízení a k novele uplatnilo své připomínky. V rámci vypořádání jsme byli v mnoha bodech úspěšní a několik našich připomínek bylo akceptováno. Zásadním úspěchem bylo zejména vypuštění institutu „řízení v případě zvláštní situace“, jehož zavedení bylo původně v novele navrhováno a jehož přijetí by znamenalo zcela zásadní omezení procesních práv žadatelů o mezinárodní ochranu.

Azylová politika EU trpí zavedenou praxí systematického porušování práv uprchlíků

Marin Rozumek (Organizace pro pomoc uprchlíkům) v přehledném analytickém článku pro Deník Referendum shrnuje azylovou politiku EU, která dbá více na ochranu vnějších hranic než na respekt k lidským právům.

Jaká je situace žáků z Ukrajiny na českých školách?

Expertka na vzdělávání Marie Leopoldová (SIMI) ve stručném článku shrnuje nejdůležitější poznatky o situaci žáků z Ukrajiny, kteří v roce 2022 začali v ČR chodit do základní školy.

SIMI shrnuje rok 2022 v datech

Rok 2022 byl pro Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) třicátým rokem existence. Vlivem přichodu uprchlíků z Ukrajiny byl také dost možná rokem nejnáročnějším. I proto se vyplatí se za ním ohlédnout. Z toho důvodu přinášíme stručný statistický factsheet, nabízející přehled o jednotlivých aktivitách SIMI v číslech a datech.

Jakým směrem by se měla ubírat další pomoc ukrajinským uprchlíkům

V listopadu zveřejnilo Forum 2000 ve spolupráci s European Programme for Integration and Migration (EPIM) nový policy brief. Zaměřuje se na aktuální téma regionu střední Evropy: podporu uprchlíků z Ukrajiny. Přinášíme jeho krátké shrnutí.

Novela lex Ukrajina nebere v potaz právo na analog a je v rozporu se směrnicí o dočasné ochraně a judikaturou SDEU

Konsorcium NNO pracujících s migranty vydalo připomínky k návrhu změn v tzv. Lex Ukrajina. Aktuální novela má prodloužit možnost zažádat o dočasnou ochranu až do konce března 2024. Návrh však má významné limity.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR jako připomínkové místo k lex Ukrajina IV 

Konsorcium bylo vyzváno ministrem vnitra, aby připomínkovalo Lex Ukrajina IV. Připomínky k novele byly vypořádány a míří teď na legislativní radu Vlády a poté na Vládu.

Je nutné se soustředit na vytváření legálních migračních cest a možností přesídlení.

V reakci na mimořádné jednání ministrů vnitra k migraci, které se odehrálo 25. listopadu 2022 v Bruselu, byla hostkou Dvaceti minut Radiožurnálu ředitelka SIMI Magda Faltová. Řeč byla o řešení tématu migrace na celoevropské úrovni a o řadě dílčích témat, která v souvislostí se současnou migrační situací rezonují mediálním prostorem.

Z Ruska prchají statisíce lidí před mobilizací. Evropské státy řeší, zda by prchající Rusové měli být označeni za uprchlíky.

Na základě článku na iRozhlas.cz přinášíme stručné shrnutí diskuse o udílení azylu Rusům prchajícím před mobilizací.

Češi jsou i během energetické krize ochotní pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny. Jejich ochota nadále pomáhat však klesá.

Společnost PAQ Research zveřejnila nová data k výzkumu pro projekt Českého rozhlasu Česko 2022: Život k nezaplacení.

Společná evropská azylová politika v podstatě nefunguje, omezuje se na zastrašování a neúčinnou ochranu hranic

Martin Rozumek (OPU) pro ČRo Plus komentuje plány EU zaměřit se na státy západního Balkánu, aby sladily vízovou politiku se státy sedmadvacítky ve vztahu k aktuální situací s příchodem Syrských uprchlíků.

Iniciativa hlavák na Hlavním nádraží v Praze (foto Petr Souček @petr_soucek_)

Evropské státy by měly mezinárodní právo dodržet a uprchlíkům ze Sýrie ochranu poskytnout.

Přes Česko procházely v minulých týdnech stovky uprchlíků převážně ze Sýrie. Mediální pozdvižení ale nevyvolávala těžká situace těch, kteří přečkávali noc v parku před pražským hlavním nádražím, ale zavedení kontrol na hranicí se Slovenskem. Situaci 27. 9. 2022 pro ČT24 komentoval Martin Rozumek (OPU).

Vydáváme doporučení k aktuální situaci okolo podávání žádostí o humanitární dávku pro držitele dočasné ochrany

Migrační konsorcium sepsalo na základě dat z terénu doporučení pro změny v systému vydávání humanitární dávky (HuD) pro držitele dočasné ochrany. Doporučení se týkají zejména aplikace, která je k podávání žádostí určena.

Úspěchy a limity zvládání příchodu uprchlíků z Ukrajiny

Martin Rozumek (OPU) hodnotí ve svém stručném komentáři pro Deník Referendum výsledky šetření MPSV o situaci ukrajinských uprchlíků a rozebírá limity vládního přístupu k nastavení integračních politik.

Vietnamští dělníci necháni napospas zprostředkovatelům

Martina Křížková v sérii článků na Deníku Referendum popisuje vykořisťování vietnamských pracovníků ve firmě Vodňanská drůběž, spadající do koncernu Agrofert.

Nevládní organizace poskytly pomoc a podporu během zvládání příchodu uprchlíků z Ukrajiny více než milionu osob

Nevládní organizace pracující s migranty se již od samého začátku války na Ukrajině významně zapojily do pomoci ukrajinským uprchlíkům. I po čtvrt roce je jejich stále pokračují v poskytování pomoci a v některých oblastech za vypětí sil nadále suplují roli státu. Zároveň stát nevyužívá v dostatečné míře jejich expertízy a know-how v rámci práce s nově příchozími a nastavování nových politik. Proto se organizace Migračního konsorcia rozhodly odhadnout přibližný rozsah této pomoci a dát najevo, že jejich expertiza a role při práci s nově příchozími by měla být zohledněna při tvorbě politik.

Máme informace z terénu i know-how, ale není, jak je předat, říkají nevládní organizace řešící migraci

Vláda v dubnu schválila své priority, nyní se projednává lex Ukrajina II, ale koordinace mezi obcemi, kraji a vládou vázne stejně jako spolupráce s nevládními organizacemi zabývajícími se migrací. Po čtvrt roce trvající migrační vlny nevládní organizace přicházejí v tiskové zprávě s nepříznivým hodnocením koordinace i komunikace kolem integrace ukrajinských uprchlíků.

Data v migraci: Počty uprchlíků z Ukrajiny

Od začátku invaze ruské armády na Ukrajinu uprchlo před válečným konfliktem již přes 14 milionů lidí, z toho přes 6 miliónů překročilo hranici do dalších zemí. Jak si v tomto ohledu stojí Česká republika, kdo tvoří většinu z uprchlíků z Ukrajiny a kde jsou nejvíce koncentrováni, odpovídá náš datový factsheet.

Počty Ukrajinců v ČR i ve světě

Vydáváme stručný factsheet věnující se datům o Ukrajincích žijících v ČR a ve světě.

Mezinárodní migrace v nekompletních datech

Na konci roku 2021 vydala Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zprávu shrnující hlavní současné trendy v mezinárodní migraci, včetně dopadů globální pandemie Covid-19.

Mezinárodní právo je jasné, Polsko má uprchlíkům pomoct, říká Magda Faltová

Ředitelka Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) v rozhovoru pro server A2larm shrnuje situaci na polsko-běloruské hranici.

Vyzýváme Polsko, aby prokázalo solidaritu s lidmi na polsko-běloruské hranici

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) a Liga za ľudská práva v otevřeném dopisu žádají Polsko, aby předešlo dalším tragédiím a poskytlo pomoc, ochranu a přístup k azylovému řízení lidem, kteří na hranici uvízli.

Novela zákona o pobytu cizinců splnila jen zlomek očekávání

Novorozenci budou mít nově přístup do veřejného zdravotního pojištění, zhorší se ovšem postavení osob bez státní příslušnosti a některých rodinných příslušníků občanů ČR a EU. Nadále se zhoršují podmínky pro cizince s komerčním zdravotním pojištěním.

Trendy v zahraniční zaměstnanosti a (ne)rovný přístup na trh práce v České republice

Počet migrantů včetně zahraničních pracovníků v České republice v posledním desetiletí rostl a ani dopady pandemické situace v roce 2020 tento trend příliš nezvrátily. Vlivem dělení migrantů na občany EU/EHP a Švýcarska a občany třetích zemí jsou mezi těmito dvěma skupinami patrné významné rozdíly z hlediska jejich migračních a integračních strategií.

Systémové potíže statistických dat o migraci

Otázka sběru, dostupnosti a využití dat o migraci, migrantech a různých aspektech jejich života v České republice je velmi komplexním tématem. Statistické údaje jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů, díky nimž jsme alespoň do nějaké míry popsat a uchopit, jakou podobu migrace a integrace migrantů v České republice má.