Vyjádření OPU k detencím dětí a určování jejich věku

Vzhledem k řadě nedorozumění a k útokům na OPU v Poslanecké sněmovně zaměstnanci OPU připravili vyjádření, které vysvětluje postup a důvody této organizace v kauze určování věku nezletilých uprchlíků bez doprovodu rodičů a jejich detence – zbavení osobní svobody.

Česká policie dlouhá léta protiprávně v detencích zajišťovala uprchlické rodiny s dětmi a také nezletilé děti bez rodičů. Za pouhý přestupek spočívající v porušení zákona o pobytu cizinců zůstaly děti nepřiměřeně dlouhou dobu za mřížemi. Takový postup je v rozporu s mezinárodním právem i judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.

Nemohli jsme si nevšimnout, že v reakci na medializaci a politizaci této otázky se objevila praxe zcela opačná, kdy správní orgány dospělým uprchlíkům přisuzovaly postavení dětí. S takovou praxí kategoricky nesouhlasíme. Právo jasně rozlišuje postavení dospělého člověka od postavení dítěte a stejně jako je pro nás nepřípustná detence nezletilých bez doprovodu, je pro nás nepřípustné umisťování dospělých uprchlíků do zařízení pro děti.

Našimi žalobami jsme vždy chtěli dosáhnout spravedlnosti v konkrétních případech, přičemž jsme vždy apelovali na to, že je třeba vyjasnit, jaké metody je možno využít jsou-li dány pochybnosti o zletilosti.

Cílem OPU je v této otázce bránit práva dětských uprchlíků, je pro nás důležité, aby v ČR nedocházelo k nezákonné detenci rodin s dětmi a nezletilých bez doprovodu. Jedná se o zranitelnou skupinu, která skutečně potřebuje pomoc a podporu. Věříme, že tento cíl sdílíme s OSPODy a dalšími institucemi, a že společným úsilím je možné dosáhnout toho, aby dětem byla garantována jejich práva a zároveň, aby nedocházelo ke zneužívání této ochrany dospělými osobami.

Celé vyjádření najdete zde.

Nejnovější aktuality

S odvahou usilujeme o rovnoprávný přístup migrantů k očkování Covid

Usilujeme o to, aby migranti pobývající v ČR, kteří nemají přístup do veřejného zdravotního pojištění, měli přístup k očkování. Ministerstvo zdravotnictví by mělo brzy umožnit cizincům s vízem nad 90 dnů nebo dlouhodobým pobytem registrovat se k očkování jako samoplátci. Budeme apelovat na pojišťovny poskytující komerční pojištění, aby očkování svým pojištěncům proplatili. Dále se snažíme, aby stát zajistil přístup i migrantům v sociální nouzi či bez oprávnění. Je důležité, aby co nejvíce lidí bylo očkováno, očkování chrání celou společnost.

Stanovisko k novému EU paktu o migraci a azylu

Stanovisko je výsledkem společné práce odborníků z členských organizací Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty. Odráží zkušenosti s fungováním různých typů regulace migračních toků a jejich dopadů na jednotlivce i společnost. Stanovisko se zabývá zejména azylovými procedurami, kde nesouhlasíme s nepřiměřeným zpřísňováním, a mechanismem sponzorovaných návratů, kde vyvstává řada právních otazníků a nejasností.

Výbor pro bezpečnost doporučil ke schválení zpřísňující novelu zákona o státním občanství

19. 3. 2021 byla v bezpečnostním výboru projednána novela zákona o státním občanství, která v několika bodech zpřísňuje podmínky pro cizince, kteří chtějí získat české občanství. Tento zákon je poměrně nový a navrhovaná úprava je jeho první novelizací. I přes dosavadní funkčnost zákona chce Ministerstvo vnitra zkomplikovat nabývání občanství pro tzv. druhou generaci nebo zavést přestupkovou bezúhonnost ve vybraných kategoriích přestupků.