Vyjádření OPU k detencím dětí a určování jejich věku

Vzhledem k řadě nedorozumění a k útokům na OPU v Poslanecké sněmovně zaměstnanci OPU připravili vyjádření, které vysvětluje postup a důvody této organizace v kauze určování věku nezletilých uprchlíků bez doprovodu rodičů a jejich detence – zbavení osobní svobody.

Česká policie dlouhá léta protiprávně v detencích zajišťovala uprchlické rodiny s dětmi a také nezletilé děti bez rodičů. Za pouhý přestupek spočívající v porušení zákona o pobytu cizinců zůstaly děti nepřiměřeně dlouhou dobu za mřížemi. Takový postup je v rozporu s mezinárodním právem i judikaturou Evropského soudu pro lidská práva.

Nemohli jsme si nevšimnout, že v reakci na medializaci a politizaci této otázky se objevila praxe zcela opačná, kdy správní orgány dospělým uprchlíkům přisuzovaly postavení dětí. S takovou praxí kategoricky nesouhlasíme. Právo jasně rozlišuje postavení dospělého člověka od postavení dítěte a stejně jako je pro nás nepřípustná detence nezletilých bez doprovodu, je pro nás nepřípustné umisťování dospělých uprchlíků do zařízení pro děti.

Našimi žalobami jsme vždy chtěli dosáhnout spravedlnosti v konkrétních případech, přičemž jsme vždy apelovali na to, že je třeba vyjasnit, jaké metody je možno využít jsou-li dány pochybnosti o zletilosti.

Cílem OPU je v této otázce bránit práva dětských uprchlíků, je pro nás důležité, aby v ČR nedocházelo k nezákonné detenci rodin s dětmi a nezletilých bez doprovodu. Jedná se o zranitelnou skupinu, která skutečně potřebuje pomoc a podporu. Věříme, že tento cíl sdílíme s OSPODy a dalšími institucemi, a že společným úsilím je možné dosáhnout toho, aby dětem byla garantována jejich práva a zároveň, aby nedocházelo ke zneužívání této ochrany dospělými osobami.

Celé vyjádření najdete zde.

Nejnovější aktuality

Rozhovor s Martinem Rozumkem (OPU) o situaci dětských uprchlíků

V Česku roste počet dětských uprchlíků bez doprovodu rodičů. Dětským domovům určeným pro jejich péči se plní kapacity, kromě nich na to upozorňuje také Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU). Náctiletí sami překonávají trasu dlouhou několik tisíc kilometrů a podle slov ředitele OPU Martina Rozumka někteří čelí i týrání ze strany převaděčů, kteří se z nich snaží dostat co nejvíce peněz.

Vyjádření OPU k detencím dětí a určování jejich věku

Vzhledem k řadě nedorozumění a k útokům na OPU v Poslanecké sněmovně zaměstnanci OPU připravili vyjádření, které vysvětluje postup a důvody této organizace v kauze určování věku nezletilých uprchlíků bez doprovodu rodičů a jejich detence – zbavení osobní svobody.

Češi o migraci skoro nic neví, říká expert Martin Rozumek

Pamatujete si na dobu, kdy hrdinní Češi volali policii na muzikanty z Beninu, na lesní dělníky, či na kominíka v Domažlicích? Máloco Češi prožívají tolik a máloco je tolik rozděluje. Od tzv. Uprchlické krize z roku 2015 nám uběhlo 5 let, a Česko, Německo, ani jiný Evropský stát se zatím nehroutí. Polevila naše hysterie, nebo se uprchlíků stále k smrti bojíme?