V konfliktu lidé přestanou řešit, jestli mají nebo nemají vízum, prostě se vydají na cestu

Ředitelka Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) se v rozhovoru pro server iDnes vyjadřuje k situaci ukrajinských občanů pobývajících aktuálně na území České republiky a k přijímání uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny.

Magda Faltová v rozhovoru s Terezou Vlčkovou probírá prodlužování víz pro občany Ukrajiny, které aktuálně řeší Ministerstvo vnitra ČR.

V okamžiku, kdy rozhodnutí padne, bude o něm informovat jak ministerstvo vnitra, tak my přes sociální sítě nebo web. Kdyby bylo potřeba, lidé se pak mohou obracet na nás a na další organizace našeho typu s tím, že je tam právníci nebo sociální pracovníci provedou procesem.

Lidé, kteří do ČR teprve zamíří se bez biometrického pasu dostanou nejspíš pouze do Polska, Slovenska a dalších zemí, které leží na cestě do ČR. Pokud nemají vízum, měli by přímo na hranici požádat o mezinárodní ochranu.

V rozhovoru jsou probírány také aktuální možnosti pro uprchlíky:

V konfliktu lidé přestanou řešit, jestli mají nebo nemají vízum, prostě se vydají na cestu. K tomu pak existují jiné nástroje. Například žádost o mezinárodní ochranu, která se podává ministerstvu vnitra. V případě válečných konfliktů se pak uděluje ve formě doplňkové ochrany.

Pokud dotyčný není pronásledován z politických důvodů, dostane ji na omezenou dobu a po skončení konfliktu by už nebyla prodloužena, protože se očekává, že se vrátí do vlasti, nebo že si tu vytvořil zázemí a je schopen požádat o jiný druh pobytu.

Pak ještě existuje dočasná ochrana, která se uděluje skupině lidí v případě válečného konfliktu. Ta se týká všech, kteří přicházejí ze země, ve které se válčí, a je rychlá, takže by se nezatížilo rozhodování. V případě, že by šlo o tisíce lidí, by se tedy mohla dočasná ochrana poprvé v české historii využít.

Magda Faltová nepředpokládá „dramatické nálady“ nebo vyhrocení situace ve vztahu k Ukrajincům žijícím v ČR.

(Z)ároveň je třeba být si vědomi toho, že společnost není tolerantní a migrace je stále velmi populistické téma.

Velkou část lidí, kteří budou do ČR přicházet, pravděpobně budou tvořit Ukrajinci, kteří již v ČR byli nebo mají vazby na zdejší ukrajinskou komunitu.

To je obrovský benefit toho, že už u nás Ukrajinci žijí. Začlenění by tedy mělo být – a pravděpodobně bude – jednodušší.

Další postup již závisí na krocích státu, který má plány na řešení nouzových situacích. V souvislosti s přijímáním většího množství uprchlíků existuje v ČR zkušenost např. z dob jugoslávské krize. Magda Faltová si ale dovede představit, že stát ve spolupráci s armádou a humanitárními organizacemi zajišťuje základní péči a ubytování pro tisíce lidí. Hlavními výzvami by v takovém případě bylo procesování lidí, další řízení a případná integrace.

Více se můžete dočíst v rozhovoru ZDE. Lidé se s nabídkou pomoci mohou obracet na e-mail poradna@migrace.com a a pro nabídky ubytování vyplnit formulář na www.uprchlici-vitejte.cz

Nejnovější aktuality

Data v migraci: Počty uprchlíků z Ukrajiny

Od začátku invaze ruské armády na Ukrajinu uprchlo před válečným konfliktem již přes 14 milionů lidí, z toho přes 6 miliónů překročilo hranici do dalších zemí. Jak si v tomto ohledu stojí Česká republika, kdo tvoří většinu z uprchlíků z Ukrajiny a kde jsou nejvíce koncentrováni, odpovídá náš datový factsheet.

Počty Ukrajinců v ČR i ve světě

Vydáváme stručný factsheet věnující se datům o Ukrajincích žijících v ČR a ve světě.

Mezinárodní migrace v nekompletních datech

Na konci roku 2021 vydala Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zprávu shrnující hlavní současné trendy v mezinárodní migraci, včetně dopadů globální pandemie Covid-19.

Mezinárodní právo je jasné, Polsko má uprchlíkům pomoct, říká Magda Faltová

Ředitelka Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) v rozhovoru pro server A2larm shrnuje situaci na polsko-běloruské hranici.

Vyzýváme Polsko, aby prokázalo solidaritu s lidmi na polsko-běloruské hranici

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) a Liga za ľudská práva v otevřeném dopisu žádají Polsko, aby předešlo dalším tragédiím a poskytlo pomoc, ochranu a přístup k azylovému řízení lidem, kteří na hranici uvízli.

Novela zákona o pobytu cizinců splnila jen zlomek očekávání

Novorozenci budou mít nově přístup do veřejného zdravotního pojištění, zhorší se ovšem postavení osob bez státní příslušnosti a některých rodinných příslušníků občanů ČR a EU. Nadále se zhoršují podmínky pro cizince s komerčním zdravotním pojištěním.

Trendy v zahraniční zaměstnanosti a (ne)rovný přístup na trh práce v České republice

Počet migrantů včetně zahraničních pracovníků v České republice v posledním desetiletí rostl a ani dopady pandemické situace v roce 2020 tento trend příliš nezvrátily. Vlivem dělení migrantů na občany EU/EHP a Švýcarska a občany třetích zemí jsou mezi těmito dvěma skupinami patrné významné rozdíly z hlediska jejich migračních a integračních strategií.

Systémové potíže statistických dat o migraci

Otázka sběru, dostupnosti a využití dat o migraci, migrantech a různých aspektech jejich života v České republice je velmi komplexním tématem. Statistické údaje jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů, díky nimž jsme alespoň do nějaké míry popsat a uchopit, jakou podobu migrace a integrace migrantů v České republice má.

V konfliktu lidé přestanou řešit, jestli mají nebo nemají vízum, prostě se vydají na cestu

Ředitelka Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) se v rozhovoru pro server iDnes vyjadřuje k situaci ukrajinských občanů pobývajících aktuálně na území České republiky a k přijímání uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny.