Otevřený dopis ministrovi školství k návrhu jazykové přípravy pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na konferencích Národního pedagogického institutu ČR (15. října) a organizace META, o.p.s. (22. října) představilo návrh nové systémové podpory jazykové přípravy žáků cizinců. Ačkoliv se ministerstvo v nově schválené Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ plánuje zaměřit na snižování nerovností ve vzdělávání, navrhované změny v zatím představené podobě však povedou k jejich zvyšování.

Představený návrh je pro nás velké zklamání, jde proti usnesení Rady vlády pro lidská práva z 1. 9. 2020, neboť nezajišťuje systémovou podporu při integrací dětí cizinců do škol, dokonce by situaci většiny z nich zhoršoval, komentuje návrh předsedkyně vládního Výboru pro práva cizinců Magda Faltová. 

Ředitelé škol, představitelé platforem, vzdělávacích institucí a nevládních organizací se připojují k návrhům na změny navrženého systému a v otevřeném dopise upozorňují ministra školství na negativní dopady současných navrhovaných změn na děti a žáky bojující s nedostatečnou znalostí vyučujícího jazyka. Návrh počítá se zavedením jazykové přípravy ve školách s vyšším procentním zastoupením žáků cizinců. Bohužel ale opomíjí situaci více než 90 % škol v ČR, které mají žáků jen několik, ale přesto je musí vzdělávat. Ministerstvo sice navrhuje v regionech zavést spádové školy, kam by měli žáci za jazykovou výukou dojíždět, případně se jí účastnit online. Zapomíná ale, že nejvíce je žáků na prvním stupni a ti do vzdálených škol sami dojíždět nebudou. Kritiku sklízí také opomíjení dětí s nedostatečnou znalostí jazyka s občanstvím ČR. A pak také žáků cizinců, kteří chodí do českých základních škol více jak 12 měsíců. Ti by neměli nárok na žádnou podporu. Účastnit se výuky přitom stále musí, ale kvůli nedosažitelné jazykové přípravě zcela bez porozumění obsahu. 

Kromě nového systému hrozí také omezení podpory ve výuce v rámci inkluze, za kterou ministerstvo nedávno sklidilo kritiku. V případě žáků s neznalostí jazyka by žáci přišli o podporu pedagogickou intervencí, asistenty pedagoga, ale i podporu v běžné výuce individuálním přístupem podle individuálního vzdělávacího plánu.  

Doufali jsme, že nový systém bude příležitost konečně zlepšit situaci škol vzdělávajících žáky s OMJ a samozřejmě samotných žáků, kteří jsou dlouhá léta opomíjeni. Návrh ovšem zlepší situaci pouze v desetině z těchto škol, zejména ve velkých městech. Zbývajícím školám se situace nezlepší nebo se dokonce zhorší. A dětí, které budou sedět ve školách bez porozumění, bude stále příliš mnoho,“ dodává programová ředitelka METY Kristýna Titěrová.  

V otevřeném dopise odborníci upozorňují, že navrhované změny zásadním způsobem negativně dopadnou na úspěšnost všech žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. A to především proto, že veškerá pozornost je věnována pouze výuce češtiny v krátkodobé jazykové přípravě, ale opomíjí pro školní úspěšnost zásadní dlouhodobou podporu (akademického) jazyka v rámci běžné výuky. Ta by těmto žákům měla být poskytována paralelně s jazykovou přípravou formou úprav obsahu, metod a hodnocení ve vzdělávání. Ideálně bez nutnosti doporučování z poraden. 

Otevřený dopis k přečtení naleznete zde. Reakci na dopis ministra Roberta Plagy naleznete zde a reakci náměstka Kováře zde.

Prohlédněte si také infografiku, která shrnuje pro a proti nového systému, potřeby škol a jak by vypadala podpora v regionech, pokud by byl návrh takto přijat.

Zároveň doporučujeme prohlédnout si infografiku k současné situaci na ZŠ, kde je znázorněno, jak vypadala podpora žáků s OMJ v roce 2019 a na co systém navazuje.

Nejnovější aktuality

S odvahou usilujeme o rovnoprávný přístup migrantů k očkování Covid

Usilujeme o to, aby migranti pobývající v ČR, kteří nemají přístup do veřejného zdravotního pojištění, měli přístup k očkování. Ministerstvo zdravotnictví by mělo brzy umožnit cizincům s vízem nad 90 dnů nebo dlouhodobým pobytem registrovat se k očkování jako samoplátci. Budeme apelovat na pojišťovny poskytující komerční pojištění, aby očkování svým pojištěncům proplatili. Dále se snažíme, aby stát zajistil přístup i migrantům v sociální nouzi či bez oprávnění. Je důležité, aby co nejvíce lidí bylo očkováno, očkování chrání celou společnost.

Stanovisko k novému EU paktu o migraci a azylu

Stanovisko je výsledkem společné práce odborníků z členských organizací Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty. Odráží zkušenosti s fungováním různých typů regulace migračních toků a jejich dopadů na jednotlivce i společnost. Stanovisko se zabývá zejména azylovými procedurami, kde nesouhlasíme s nepřiměřeným zpřísňováním, a mechanismem sponzorovaných návratů, kde vyvstává řada právních otazníků a nejasností.

Výbor pro bezpečnost doporučil ke schválení zpřísňující novelu zákona o státním občanství

19. 3. 2021 byla v bezpečnostním výboru projednána novela zákona o státním občanství, která v několika bodech zpřísňuje podmínky pro cizince, kteří chtějí získat české občanství. Tento zákon je poměrně nový a navrhovaná úprava je jeho první novelizací. I přes dosavadní funkčnost zákona chce Ministerstvo vnitra zkomplikovat nabývání občanství pro tzv. druhou generaci nebo zavést přestupkovou bezúhonnost ve vybraných kategoriích přestupků.