Mají evropské státy kontrolu nad pohybem migrantů po Evropě?

Nápor států jižní Evropy na přijímání migrantů je stále obrovský. Tyto státy často nestíhají kontrolu ohledně vracení migrantů, kterým nebyl udělen azyl, do jejich zemí původu. Bohužel Evropská unie nemá uzavřené smlouvy ohledně návratů např. se zeměmi severní Afriky, jako je Tunis, Alžírsko apod. Země jižní Evropy jsou tak často rády, když migrant zemi opustí, a to jakýmkoliv způsobem.

Systém návratů je zatím velice problémový, Evropská unie by se tak měla zaměřit na domlouvání a uzavírání smluv se zeměmi, odkud migranti pochází. Tento momentálně neregulovaný systém je velmi chaotický a i proto se Evropská komise snaží o nový systém, který je obsažený v migračním paktu EU.

„Sjednávat tyto dohody je velice složité. Když se podíváme na statistiky z roku 2020 nově příchozích, tak na prvních třech místech jsou právě země Tunisko, Alžírsko, Maroko, se kterými nemá EU sjednané dohody a nemají je tudíž ani členské státy. Tyto domovské státy se však dohodám brání, protože dobře vědí, kolik migranti pak naposílají peněz svým příbuzným v podobě remitencí.“

Více o tématu si poslechněte v Ranním Plusu Českého rozhlasu v rozhovoru s Martinem Rozumkem z Organizace pro pomoc uprchlíkům.

Záznam dostupný zde: https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/24/2020-10-31

Nejnovější aktuality

S odvahou usilujeme o rovnoprávný přístup migrantů k očkování Covid

Usilujeme o to, aby migranti pobývající v ČR, kteří nemají přístup do veřejného zdravotního pojištění, měli přístup k očkování. Ministerstvo zdravotnictví by mělo brzy umožnit cizincům s vízem nad 90 dnů nebo dlouhodobým pobytem registrovat se k očkování jako samoplátci. Budeme apelovat na pojišťovny poskytující komerční pojištění, aby očkování svým pojištěncům proplatili. Dále se snažíme, aby stát zajistil přístup i migrantům v sociální nouzi či bez oprávnění. Je důležité, aby co nejvíce lidí bylo očkováno, očkování chrání celou společnost.

Stanovisko k novému EU paktu o migraci a azylu

Stanovisko je výsledkem společné práce odborníků z členských organizací Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty. Odráží zkušenosti s fungováním různých typů regulace migračních toků a jejich dopadů na jednotlivce i společnost. Stanovisko se zabývá zejména azylovými procedurami, kde nesouhlasíme s nepřiměřeným zpřísňováním, a mechanismem sponzorovaných návratů, kde vyvstává řada právních otazníků a nejasností.

Výbor pro bezpečnost doporučil ke schválení zpřísňující novelu zákona o státním občanství

19. 3. 2021 byla v bezpečnostním výboru projednána novela zákona o státním občanství, která v několika bodech zpřísňuje podmínky pro cizince, kteří chtějí získat české občanství. Tento zákon je poměrně nový a navrhovaná úprava je jeho první novelizací. I přes dosavadní funkčnost zákona chce Ministerstvo vnitra zkomplikovat nabývání občanství pro tzv. druhou generaci nebo zavést přestupkovou bezúhonnost ve vybraných kategoriích přestupků.