Děti cizinci potřebují systémovou podporu

Předložili jsme Radě vlády pro lidská práva naše podněty týkající se podpory dětí bez znalosti českého jazyka při začleňování do vzdělávacího systému.

Podle statistických údajů Ministerstva školství se ve školním roce 2019/2020 na základních školách nacházelo přes 26 500 žáků-cizinců, na školách mateřských necelých 12 000 žáků-cizinců. Ve školním roce 2015/2016 šlo o necelých 18 300 žáků-cizinců na základních školách, a o 8 300 žáků-cizinců na mateřských školách; počty žáků-cizinců v českém vzdělávacím systému tedy narůstají. Tyto děti i jejich pedagogové potřebují systémovou podporu, integrace do vzdělávacího systému je zásadní pro jejich integraci do české společnosti.

Žádáme tedy, aby Rada vlády pro lidská práva pověřila Ministerstvo školství, aby:

nejpozději k 1.1.2021 přijalo a zavedlo systém jazykové přípravy dětí cizinců. Pokud k přípravě a zahájení nového systému přípravy nedojde, žáci-cizinci a jejich pedagogové na českých základních školách nebudou mít přístup k žádné systémové podpoře. Výbor pro práva cizinců takovýto stav považuje za zásadní porušení práva na přístup ke vzdělání, k němuž by v žádném případě nemělo dojít

nastavilo jazykovou přípravu pro nově příchozí žáky tak, aby byla dosažitelná pro všechny žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, zejména pro žáky nastupující na základní školy a žáky před zahájením střední školy.

upravilo podmínky jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a maturit pro žáky s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.

zajistilo efektivní uplatňování existujících podpůrných opatření v praxi.


1.9.2020 na svém jednání Rada vlády schválila oba předložené podněty.

Věříme, že MŠMT své úkoly začne zodpovědně plnit a od 1.1.2021 bude podpora pro děti s odlišným mateřským jazykem i jejich pedagogy dostupná.

Nejnovější aktuality

S odvahou usilujeme o rovnoprávný přístup migrantů k očkování Covid

Usilujeme o to, aby migranti pobývající v ČR, kteří nemají přístup do veřejného zdravotního pojištění, měli přístup k očkování. Ministerstvo zdravotnictví by mělo brzy umožnit cizincům s vízem nad 90 dnů nebo dlouhodobým pobytem registrovat se k očkování jako samoplátci. Budeme apelovat na pojišťovny poskytující komerční pojištění, aby očkování svým pojištěncům proplatili. Dále se snažíme, aby stát zajistil přístup i migrantům v sociální nouzi či bez oprávnění. Je důležité, aby co nejvíce lidí bylo očkováno, očkování chrání celou společnost.

Stanovisko k novému EU paktu o migraci a azylu

Stanovisko je výsledkem společné práce odborníků z členských organizací Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty. Odráží zkušenosti s fungováním různých typů regulace migračních toků a jejich dopadů na jednotlivce i společnost. Stanovisko se zabývá zejména azylovými procedurami, kde nesouhlasíme s nepřiměřeným zpřísňováním, a mechanismem sponzorovaných návratů, kde vyvstává řada právních otazníků a nejasností.

Výbor pro bezpečnost doporučil ke schválení zpřísňující novelu zákona o státním občanství

19. 3. 2021 byla v bezpečnostním výboru projednána novela zákona o státním občanství, která v několika bodech zpřísňuje podmínky pro cizince, kteří chtějí získat české občanství. Tento zákon je poměrně nový a navrhovaná úprava je jeho první novelizací. I přes dosavadní funkčnost zákona chce Ministerstvo vnitra zkomplikovat nabývání občanství pro tzv. druhou generaci nebo zavést přestupkovou bezúhonnost ve vybraných kategoriích přestupků.