TZ: Návrh k novele zákona o pobytu cizinců může zajistit přístup ke zdravotní péči dětem cizincům s dlouhodobým pobytem v ČR

Poslanecký návrh k novele zákona o pobytu cizinců může zajistit přístup ke zdravotní péči dětem cizincům s dlouhodobým pobytem v ČR a vyřešit tak zoufalou situaci nepojistitelných novorozenců a chronicky nemocných dětí.

Do třetího čtení jde (2.6.2021) novela zákona o pobytu cizinců, doplněná o pozměňovací návrh poslanců P. Třešňáka, J. Čižinského a F. Kopřivy. Návrh usiluje o nápravu problematické situace dětí cizinců s dlouhodobým pobytem v České republice a zavádí jejich začlenění do systému veřejného zdravotního pojištění. Navrhované změny by těmto dětem zajistily standardní přístup ke zdravotní péči a vyřešily by tak mimořádně závažný a naléhavý problém nepojistitelných novorozenců a chronicky nemocných dětí. Na rozdíl od českých dětí by pojistné zálohy hradili rodiče/cizinci.

V současné době musí děti cizinců pracujících v České republice a pocházejících ze zemí mimo EU spoléhat na drahé a nespolehlivé komerční pojištění. Pokud jsou tyto děti chronicky nemocné nebo se narodí předčasně, komerční pojišťovny je mohou z pojištění vyloučit nebo léčbu hradí jen z malé části.   Rodiče tak musí nezbytnou péči platit, cestovat za ní do země původu, případně se stanou dlužníky zdravotnických zařízení.

Tento návrh vítáme a potřebnost navrhovaných změn dokládáme souborem alarmujících kazuistik. K nejsmutnějším patří případy dětí, které se narodily například s vrozenou vadou a které komerční pojišťovny odmítly pojistit, takže rodičům kromě starosti o nemocné novorozeně vyvstaly někdy i milionové dluhy za poporodní péči. Existují i případy, kdy děti po porodu zemřely a rodiče kromě této ztráty museli ještě řešit úhradu vynaložené péče.

„V naší praxi se setkáváme s opravdu tragickými příběhy rodin cizinců, které bez vlastního zavinění skončí v obrovských finančních problémech, a to často v situaci, kdy mají vážné nemocné dítě nebo jejich dítě dokonce zemře. Nemají žádné nástroje, jak těmto situacím předejít, což osobně považuji za velkou nespravedlnost systému komerčního zdravotního pojištění cizinců. Poslanecký návrh může po mnoha letech přinést řešení pro děti i jejich rodiče,“ říká Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci.

Stávající praxi v ČR dlouhodobě kritizuje také Veřejný ochránce práv a evropské a mezinárodní organizace. Vyloučení dětí cizinců z veřejného pojištění je navíc v rozporu s mezinárodními dokumenty, které Česká republika přijala, zejména s Úmluvou o právech dítěte či s Chartou základních práv EU.

Celou tiskovou zprávu najdete zde.

Podívejte se také na náš Factsheet ke zdravotnímu pojištění dětí cizinců.

Pro více informací k této problematice kontaktujte Magdu Faltovou, ředitelku Sdružení pro integraci a migraci a předsedkyni Výboru pro práva cizinců, faltova@migrace.com, tel. 731 584 126

Nejnovější aktuality

Novela zákona o pobytu cizinců splnila jen zlomek očekávání

Novorozenci budou mít nově přístup do veřejného zdravotního pojištění, zhorší se ovšem postavení osob bez státní příslušnosti a některých rodinných příslušníků občanů ČR a EU. Nadále se zhoršují podmínky pro cizince s komerčním zdravotním pojištěním.

Trendy v zahraniční zaměstnanosti a (ne)rovný přístup na trh práce v České republice

Počet migrantů včetně zahraničních pracovníků v České republice v posledním desetiletí rostl a ani dopady pandemické situace v roce 2020 tento trend příliš nezvrátily. Vlivem dělení migrantů na občany EU/EHP a Švýcarska a občany třetích zemí jsou mezi těmito dvěma skupinami patrné významné rozdíly z hlediska jejich migračních a integračních strategií.

Systémové potíže statistických dat o migraci

Otázka sběru, dostupnosti a využití dat o migraci, migrantech a různých aspektech jejich života v České republice je velmi komplexním tématem. Statistické údaje jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů, díky nimž jsme alespoň do nějaké míry popsat a uchopit, jakou podobu migrace a integrace migrantů v České republice má.

Největší slabinou české migrační politiky jsou čeští politici

Martin Rozumek (Organizace pro pomoc uprchlíkům) pro Deník Referendum přehledně a stručně shrnuje aktuální situaci na poli migrační a azylové politiky.

Česko by mělo dle Marina Rozumka přijmout další uprchlíky z Afghánistánu, kde jim hrozí nebezpečí ze strany Talibánu.

Evropská unie vyzývá členské státy k pomoci afghánským běžencům, kterým hrozí nebezpečí ze strany Tálibánu. Nabídnout dobrovolně azyl těm, kteří jsou takto ohroženi ale Česká republika, Rakousko, Dánsko, Maďarsko či Polsko neplánují. V pořadu Pro a proti na toto téma diskutovali předseda zahraničního sněmovního výboru Ondřej Veselý (ČSSD) a ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek.