Usilujeme o férovou migrační politiku

Pomocí vzájemně provázaných advokačních, analytických a informačních aktivit usilujeme o změnu v oblasti migrační, azylové a integrační politiky a legislativy v České republice

Za podpory datové analýzy, strategické litigace a ve spolupráci s rozhodujícími aktéry posílíme ochranu práv migrantů a migrantek, zabráníme zhoršování lidskoprávních standardů v oblasti migrace a posílíme budování spolupráce se subjekty, které se v tématu neprosazují, přestože se jich dotýká.

Těmito změnami a partnerstvími také vytvoříme prointegrační prostředí v české společnosti. Hodnotově vycházíme z Migračního manifestu nevládních organizací pracujících s migranty

„Chceme podpořit uznání kulturní rozmanitosti, přispět k rozvoji kultury respektu a odpovědnosti a otevřené občanské společnosti, která zajišťuje přístup k demokratickým právům všem lidem bez rozdílu.“

Jak jsme na tom nyní?

Migrační a integrační politika ČR není realizována v souladu s cíli, stanovenými v koncepčních dokumentech obecného charakteru. Nedochází k respektování práv migrantů a migrantek, nejsou transparentně stanovená pravidla. Integrační politika je centrálně řízena bez reflektování potřeb relevantních aktérů – např. zástupců samospráv, odborů. V některých oblastech dochází k systémovému porušování práv migrantů – např. oblast zdravotního pojištění, zpřísňování návratové a azylové legislativy nerespektující mezinárodní závazky ČR, omezování pracovních práv migrantů vedoucí k pracovnímu vykořisťování či jejich marginalizaci a kriminalizaci.

Příčiny problémů jsou strukturální, kdy dominantním gestorem migrační a integrační politiky je Ministerstvo vnitra, které prosazuje především sekuritizační přístup. Narůstá vliv zaměstnavatelů při nastavování pravidel týkajících se pracovní migrace.V oblasti azylu a návratové politiky jsou opakovaně předkládány návrhy směřující proti základním lidskoprávním principům, některé jsou pak rušeny až na základě judikatury ústavního soudu. Tento vývoj je umožněn xenofobními postoji veřejnosti a populismem politiků.

Co chceme?

Usilujeme o postupné zlepšování většiny aspektů migrační politiky a praxe v České republice. Je naším zájmem, prosadit řadu dílčích změn ve spolupráci s rozhodujícími aktéry migrační politiky. Tyto změny povedou ke zlepšení postavení migrantek a migrantů v české společnosti.

 • Ochrana základních práv,
 • narovnání přístupu ke zdravotnímu pojištění,
 • zlepšování postavení v oblasti pracovních práv jsou klíčové pro dosažení férové migrační politiky.
 • Součástí našich aktivit je zvyšování povědomí široké veřejnosti o tématu migrace a jejich skutečných důsledků na ekonomiku státu a českou společnost.

  Sdružení pro migraci a integraci

  Sdružení pro migraci a integraci (SIMI) je lidskoprávní nezisková organizace hájící práva cizinců v České republice. Poskytuje bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství cizincům žijícím na území České republiky. Počátek Sdružení pro migraci a integraci spadá do roku 1992, kdy do České republiky zamířily tisíce uprchlíků z válečné Jugoslávie. Pracuje se širokou veřejností s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus. Pracovníci SIMI vystupují v médiích, účastní se diskusí, seminářů a konferencí, zároveň přednášejí na základních, středních a vysokých školách po celé České republice. SIMI svou koncepční prací ovlivňuje legislativu v oblasti migrace a uprchlictví, kde usiluje dlouhodobě o lepší a vstřícnější nastavení podmínek pro život cizinců na území České republiky.

  Sdružení pro migraci a integraci

  Organizace pro pomoc uprchlíkům

  Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) je nezisková, nevládní a humanitární organizace, která byla založena v Praze v roce 1991 jako občanské sdružením. OPU již tak 29 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a další cizincům v České republice, pořádání vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců. Jedním z cílů OPU je boj proti xenofobii a rasové a národnostní nesnášenlivosti.

  Organizace pro pomoc uprchlíkům

  Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

  Konsorcium bylo založeno roku 2003 v Praze a dnes zastřešuje 18 nevládních organizací, které s migranty přímo pracují nebo se jinak věnují problematice integrace cizinců. Členové těchto organizací se zabývají různými aspekty života migrantů a jejich začleňování do české společnosti. V Konsorciu působí sociální pracovníci, právníci, sociologové, a další odborníci, často s vlastní migrační zkušeností. Konsorcium pořádá vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost. Velkým úkolem Konsorcia je doplňovat mediální obraz migrace o chybějící perspektivy a souvislosti pomocí statistik, analýz i příběhů jednotlivých lidí.

  Konsorcium

  Kdo za projektem stojí?

  Magda Faltová

  Magda Faltová je ředitelkou Sdružení pro integraci a migraci (SIMI je nezisková organizace poskytující bezplatné poradenství migrantů v ČR). Dále je členkou správní rady evropské sítě PICUM (Platform of International Cooperation on Undocumented Migrants) a na národní úrovni předsedkyní Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva, předsedkyní výkonného výboru Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty. Je spoluautorkou podnětů, komparativních a národních zpráv v oblasti migrace, ekonomické migrace, integrace, pracovních práv migrantů, nezletilých bez doprovodu, detencí a ochrany lidských práv migrantů.

  Klára Besuchet

  Klára Besuchet is a policy officer of the Consortium of Migrants Assisting Organisations in the Czech Republic. She is responsible for leading the Advocacy and Legal Working Group of the Consortium, preparing specialised analyses and statements, and communicating priorities with politicians and other parties. She studied International Security Studies at the Faculty of Social Sciences at Charles University and spent the last three years in Japan and Switzerland. She has experience with the topic of migration from both the state administration and the non-profit sector.

  Martin Rozumek

  Martin Rozumek je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2002 je ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s. (OPU). V letech 2001-2002 pracoval v Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). V letech 2005-2009 působil v advokátní kanceláři MBN. V současné době se věnuje zejména realizaci mezinárodních projektů v oblasti azylu a migrace, několik let vedl aktivity OPU v Gruzii. Je aktivní v Evropské radě pro uprchlíky a exulanty (ECRE) se sídlem v Bruselu a v rámci Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.