Cizinci a nouzový stav – návrh na zavedení přechodného období pro doplnění pobytových náležitostí

Cizinci a cizinky prožívají nouzový stav obdobně jako občané ČR. Mnoho z nich se ocitlo v obtížné osobní i finanční situaci, bojují s domácí školou včetně výuky češtiny svých dětí, pracují jako lékaři, pečovatelé, zdravotní sestry či prodavačky, na stavbách, v zemědělství. Stejně jako Češi šijí roušky, starají se o seniory, dobrovolničí.

Na rozdíl od občanů však mají ještě další povinnosti spojené s jejich pobytem na území, často se jedná o poměrně složité administrativní úkony, které vyžadují osobní návštěvu několika úřadů.

Při vyhlašování nouzového stavu vláda myslela svými opatřeními i na situaci cizinců pobývající v ČR. Cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházeli v Česku legálně, zde mohou po dobu jeho trvání také dále legálně setrvat. Toto opatření bylo z hlediska právní jistoty velmi vítaným a důležitým krokem.

Nyní, při diskuzích o ukončení nouzového stavu, je nutné přijmout opatření další, taková, která budou řešit situaci cizinců po ukončení nouzového stavu. Tisíce cizinců se bude muset dostavit na pracoviště Ministerstva vnitra a cizinecké policie, aby řešili svou pobytovou situaci.

Považujeme za nezbytné, aby vláda zavedla šestiměsíční přechodné období. Cizinci tak budou mít dostatek času, aby vyřešili svou současnou situaci, klíčové sektory neztratí důležité zaměstnance a v neposlední řadě nedojde k zahlcení pracovišť ministerstva vnitra. Veřejnost, klienti i zaměstnanci ministerstva a policie budou chráněni.

„V rámci právního a sociálního poradenství jsme identifikovali několik problematických situací a oblastí, které bude nutné řešit. Bez zavedení navazujících opatření mohou ztratit pobyt ti cizinci, kteří zde žijí dlouhodobě, mají rodinu a jsou zcela integrováni“, doplňuje Magda Faltová, předsedkyně Výboru pro práva cizinců a ředitelka Sdružení pro integraci a migraci.

Otevřený dopis ministru Hamáčkovi najdete ke stažení zde:

Nejnovější aktuality

TZ: Návrh k novele zákona o pobytu cizinců může zajistit přístup ke zdravotní péči dětem cizincům s dlouhodobým pobytem v ČR

Poslanecký návrh k novele zákona o pobytu cizinců může zajistit přístup ke zdravotní péči dětem cizincům s dlouhodobým pobytem v ČR a vyřešit tak zoufalou situaci nepojistitelných novorozenců a chronicky nemocných dětí.

Jen letos už do Itálie dorazilo celkem 12839 migrantů a uprchlíků, tedy třikrát více než za stejné období v loňském roce. V poslední více než dvoutisícové skupině přitom převažovali uprchlíci z Eritrey, Súdánu nebo Somálska — zemí, kde dochází k masovému pronásledování a porušování práv jejich občanů. Jedná se tedy z velké části o uprchlíky s nárokem na přijetí a ochranu podle Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků. , autorem sousoší The Raft of Lampedusa je Jason deCaires Taylor Foto FB Fotoxee

Zlepšuje se počasí, uprchlíci se dávají do pohybu. Je čas pohnout se také. S odvahou usilujeme o férovou migrační politiku.

Do Evropské unie opět směřují nezanedbatelné počty uprchlíků a migrantů, kteří nás v drtivé většině případů zcela oprávněně žádají o pomoc. Náraz na náš nenávistný narativ a na pohrdání mezinárodním právem bude pro mnohé z nich opět osudný.

Zvýšení úrovně českého jazyka pro získání trvalého pobytu z A1 na A2

Dne 19. 4. 2021 vláda schválila novou povinnost pro cizince, kteří chtějí v České republice získat trvalý pobyt. Doposud platilo, že pokud cizinec žádal o povolení k trvalému pobytu, musel ke své žádosti doložit i doklad o úspěšném vykonání zkoušky z českého jazyka na úrovni A1. Od 1. září 2021, kdy vládní nařízení nabývá účinnosti, budou ovšem žadatelé muset skládat zkoušku na úrovni A2.